Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

ČOV STRACHOTÍN, POPICE

čov

informuje občany o konání ustavující členské schůze, která se koná ve čtvrtek 15.11. v 19:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně. Program členské schůze v příloženém dokumentu.

MUDr. Petr Bartl

lékař

oznamuje pacientům, že se mohou do konce listopadu nechat naočkovat proti chřipce. Pro pacienty nad 65 let je očkování zdarma.

E.ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie

40422

oznamuje občanům, že v úterý 20. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní (čp. 25 a 26), ulice Lipová, ulice Rybníček, U Jízdárny, Větrná (mimo RD čp. 396 a 401), ulice Nová (od čp. 222 směr Lipová), ulice Široká od Lipové po RD čp. 147 a 369). 

Obec Popice

znak

informuje občany o konání prvního zasedání zastupitelstva obce Popice, které se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Podrobný program zasedání si lze prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Popický zpravodaj

znak

Příspěvky do zpravodaje prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 25.11.2018 na e-mailové adresy:
popickyzpravodaj@seznam.cznoly@volny.cz, případně přineste osobně na adresu:
Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice, telefon: 737 588 341
Prosím také organizace a spolky, aby zaslaly plány svých akcí na období prosinec 2018 - duben 2019

E.ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie

eonoznamuje občanům, že ve čtvrtek 22. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní (čp. 25 a 26), ulice Lipová, ulice Rybníček, U Jízdárny, Větrná (mimo RD čp. 396 a 401), ulice Nová (od čp. 222 směr Lipová), ulice Široká od Lipové po RD čp. 147 a 369). 

E.ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie

eonoznamuje občanům, že v úterý 27. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní (čp. 25 a 26), ulice Lipová, ulice Rybníček, U Jízdárny, Větrná (mimo RD čp. 396 a 401), ulice Nová (od čp. 222 směr Lipová), ulice Široká od Lipové po RD čp. 147 a 369). 

E.ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie

eonoznamuje občanům, že v úterý 27. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulice Sklepní (čp. 134 a čp. 136), a sklepů evidenční čísla 36 až 41.

E-ON Česká republika

eon

oznamuje občanům, že ve čtvrtek 29. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní jižní strana od č.p. 5 po ul. Nádražní, Lipova od č.p. 362 po Širokou, Široká od Lipové po č.p. 241 a 366, mimo č.p. 150, 160, 347 a 403.

E-ON Česká republika

eon

oznamuje občanům, že ve středu 5. prosince od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní (čp. 5 až k čp. 57), ulice Lipová, ulice Rybníček, U Jízdárny, Větrná (mimo RD čp. 396 a 401), ulice Nová (od čp. 222 směr Lipová), ulice Široká od Lipové po RD čp. 147 a 369). 

E-ON Česká republika

eon

oznamuje občanům, že v úterý 11. prosince od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické enegie. Přerušení dodávek elektrické energie se týká ulic Hlavní (čp. 5 až k čp. 57), ulice Lipová, ulice Rybníček, U Jízdárny, Větrná (mimo RD čp. 396 a 401), ulice Nová (od čp. 222 směr Lipová), ulice Široká od Lipové po RD čp. 147 a 369). 

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 21. listopadu 2018

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 5. prosince 2018

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrbude otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). Od listopadu do půli března bude sběrný dvůr ve středu uzavřen. V sobotu zůstává provozní doba sběrného dvora beze změn. 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


Policie ČR

policie

Neznámý pachatel v době od 17:00 hodin dne 14.10.2018 do 13:30 hodin dne 16.10.2018 v obci Popice, v blízkosti vlakového nádraží, dosud nezjištěným způsobem, násilím překonal zámek nádrže pásového bagru CAT 312, bez r.z. a odcizil 80 litrů nafty, čímž způsobil škodu na odcizené naftě 2560,- Kč a odcizeném zámku 300,- Kč. Celková škoda tak činí 2860,- Kč.

Více v příloze

Policie ČR (199.0 kB)

Medbus

medebusProjekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Více v příloze

medbus text (20.8 kB)
Letak_medbus_2 (156.2 kB)
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti