Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

E.ON Česká republika

oznamuje občanům, že ve čtvrtek 11. května od 12:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka
elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Přerušena dodávka
elektrické energie se bude týkat následujících domácností: ulice Hlavní od Hustopeč po čp. 58
(Topinkovi) na severní straně a po čp. 27 (Kotlánovi) na jižní straně ulice, ulice Nádražní, ulice
Široká od Nádražní po čp. 400 (Malíkovi), po čp. 374 (Surkovi), ulice Sklepní (sklepy u hřbitova a
stavby směr Hlavní včetně sběrného dvora).

Slet čarodějnic

čarodějnice

Čarodějnická vycházka plná úkolů začíná  28. dubna 2017  v 17.00 u MŠ.

Více v příloze

čarodky (2.8 MB)

Vodovody a kanalizace Břeclav

vak

informují občany o havárii vodovodního řadu na ulici Nová. Část vodovodního řadu byla v pátek opravena a občanům během víkendu bude téct voda. V pondělí 24.4.2017 bude opět pozastavena dodávka vody a bude opět probíhat oprava vodovodního řadu. Havárie vody se týká nemovitostí čp. 328 (manželé Malí) až k nemovitosti čp. 220 (Stříbrnská). Upozorňujeme občany a děti, aby dbali zvýšené opatrnosti v místě havárie.

Obec Popice

znakinformuje občany o konání zasedání zastupitelstva obce Popice, které se koná ve čtvrtek 27. dubna od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání v příloze souboru.

Obec Popice

znakinformuje občany, že od měsíce dubna do konce května budou omezeny úřední hodiny v pondělí a ve středu a to od 8:00 do 15:30 hodin.

Myslivecké sdružení Popice

myslivci

informuje o výskytu divokých prasat (bachyní a selat) v lokalitě Unedy a  u lesíku. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a nepouštějte volně psy.

Finanční úřad

peníze

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. 

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - viz příloha.

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče zve všechny příznivce dobrých vín na již 54. tradiční výstavu.  Májový košt vín se koná v sobotu 6. května od 10.00 hodin v hotelu Centro. Vstupné činí 250,- Kč. V ceně vstupného je zahrnuta sklenička, katalog a neomezená degustace. Přijďte se pobavit a ochutnat vystavená vína!

V sobotu 3. června 2017 - Turistický zájezd do přírodní rezervace Rozsutec v NP Malá Fatra na Slovensku. 

Ve středu 21. června 2017 - Zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na muzikál Pokrevní bratři.                      

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 3.5.2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 26. dubna 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti