Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znak

informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Popice, které se uskuteční ve středu 29. března od 18:30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání v přiloženém dokumentu.

MUDr. Šístková

lékař

Úterý 28.3. a čtvrtek 30.3.17 DOVOLENÁ,  přítomna pouze sestra J.Vaverková
úterý 28.3. 7:00 - 9:00 hod.
čtvrtek 30.3. 12:00 - 14:00 hod.

Ošetření lékařem MUDr.L.Kelbl Hustopeče, Dům Zdraví , 2.patro

ČOV Strachotín, Popice

čov

informuje o konání členské schůze, která se uskuteční ve čtvrtek 30.3.2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně v místnosti starostky obce. Program zasedání v přiloženém dokumentu.

E.ON Distribuce

eon

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 30.03.2017 od 08:00 do 12:00

Více v příloze

Katastrální úřad

katastr

oznamuje občanům dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Popice bude vyložen k veřejnému nahlédnutí ve dnech 20. až 29. března v zasedací místnosti obecního  úřadu v Popicích.

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

Základní škola Popice

zápis do zšZápis do 1. třídy Základní školy Popice proběhne 19.4.2017 od 15.30 do 18.00 hodin.

Více v příloze

zápis (3.4 MB)

OSSZ Břeclav

ossz

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že ve dnech 29.-30.3.2017 bude z technických důvodů uzavřeno oddělení lékařské posudkové služby na ul. Mládežnická 24.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - viz příloha.

JAK ŠVÉDOVÉ L.P. 1645 BRNO MARNĚ DOBÝVALI aneb BYLO NEBYLO /Ořechovské divadlo v komedii Vlastimila Pešky/ Plné vstupné 120,- Kč; zlevněné 80,- Kč pátek 31.3.2017 v 19.30 hodin Společenský dům Hustopeče 

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK /Autor a režisér Jakub Zindulka/ Vstupné I. pořadí 260,- Kč, vstupné II. pořadí 220,- Kč Pátek 21.4.2017 v 19.30 hodin Společenský dům Hustopeče 

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 5.4.2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 29. března 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti