Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

ZŠ a MŠ Popice

zš a mš

oznamuje rodičům dětí, že v době vánočních prázdnin od 22.12.2018 do 2.1.2019 bude mateřská škola a školní družina mimo provoz. Výuka začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Zpívání pod vánočním stromem

kostel

Srdečně zveme na vánoční vystoupení žáků základní školy, chrámového sboru a mužáků v pátek 21. prosince v 18.00 hodin.   

Při zpívání pod vánočním stromem v pátek 21.12. 2018 bude uskutečněna sbírka na opravu střechy kostela. Letos byla opravena polovina střechy kostela a na uhrazení faktury ve výši 790 000,- Kč bylo též použito 90 000,- Kč z dosud vybraných peněz na veřejné sbírce. Kontrolu sbírkového účtu provádí každoročně Jihomoravský krajský úřad v Brně.
Upřímně děkujeme všem dárcům.
Farnost Popice

Více v příloze    

zpívání (1.6 MB)

DSO ČOV STRACHOTÍN, POPICE

čov

informuje občany o konání zasedání členské schůze, která se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 18:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně v kanceláři svazku. Program zasedání v přiloženém dokumentu.

Střelnice Popice

střelnice

zve na Veřejný střelecký závod v pátek 28.12.2018 od 8.00 hodin.

Více v příloze

Posezení u cimbálu

housle

Komise kultury Vás srdečně zve na tradiční Posezení u cimbálu, které se bude konat  29. prosince 2018 v 16.00 hodin v sále kulturního domu.

Více v příloze

Prodej ryb

ryba

Ve čtvrtek 20.12. v 10.30 a v sobotu 22.12. v 10.30. Kapr I. tř. do 2,5kg 100Kč/kg, kapr výběr nad 2,5kg 108Kč/kg, amur 120Kč/kg, tolstolobik 70Kč/kg. Prodej po dobu asi 1/2 hodiny.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 19. prosince 2018

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 2. ledna 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je od prosince zavřena. Otevření skládky se předpokládá v půli měsíce března 2019

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrbude otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). Od listopadu do půli března bude sběrný dvůr ve středu uzavřen. V sobotu zůstává provozní doba sběrného dvora beze změn. 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti