Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znakinformuje občany o zasedání zastupitelstva obce Popice, které se koná ve čtvrtek 26. října od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky voleb - Popice

volby 2

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v obci Popice

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem 749. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 473. Volební účast byla 63,15%.        

Více v příloze

VOLBY (15.0 kB)

Městský úřad Hustopeče

HP

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče  PRÁVNÍK (Referent státní správy a samosprávy)

Více v příloze

Obec Popice

znak

PODMÍNKY PRODEJE POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ V OBCI POPICE ( v lokalitě u hřiště ) 

Dne 09. 10. 2017 bude vyvěšen záměr prodeje 23 stavebních parcel obecních pozemků, od tohoto data bude zahájeno přijímání žádostí. Ukončení přijímání žádostí bude 24. 10. 2017 v 14:00 hod. Tyto pozemky nejsou vyjmuty z půdního fondu- každý stavebník provede vyjmutí z půdního fondu individuálně a na vlastní náklady. Cena prodávaných pozemků je stanovena na 640,- Kč za 1 m2.

Kritéria výběru: a) přednostně budou pozemky přiděleny zájemcům, kteří mají trvalé bydliště v obci Popice, nebo déle než 10 let měli trvalý pobyt v obci Popice

b) přednostně budou pozemky přiděleny zájemcům - rodinám s dětmi po splnění kritéria bodu a)

c) kupující je povinen na dotčeném pozemku postavit rodinný dům nejpozději do pěti let od vybudování a kolaudace inženýrských sítí v dané lokalitě.

Podrobnější informace o prodávaných pozemcích poskytne starosta obce pan Marek Sekanina, telefonní číslo 725 111 293 nebo 519 415 523.

Další informace zde

Kabelová televize

televize

Od 23.10. budou některé HD stanice v kabelové televizi zakódovány, viz příloha.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče zve na tradiční divadelní přehlídku amatérských souborů Šmardovo sousedské divadlo, které se koná od 2. do 5. listopadu 2017 v sále Společenského domu na Herbenově ulici v Hustopečích. 

Ve čtvrtek 2. listopadu zahájí divadelní maraton domácí divadelní soubor FOOR Hustopeče s představením Jeppe z vršku.

V pátek 3. listopadu se představí Divadelní soubor bratří Mrštíků z Boleradic a uvede představení Kříž u potoka.

V sobotu 4. listopadu se můžete těšit na představení Maryša divadla 6. května z Holešova.

A v neděli 5. listopadu si na své přijdou děti, pro které si divadelní soubor Bezkamen Uherčice připravil pohádku Čáry báby Cotkytle.

Představení odstartují vždy v 19.30 hodin, pohádka pro děti v 16.00 hodin. Vstupné činí 100,- Kč pro dospělé; 80,- Kč pro studenty a důchodce. Vstupné na pohádku 50,- Kč. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v TIC Hustopeče nebo na místě.

27.11.2017 v 19.30 hodin CAVEMAN ve Společenském domě v Hustopečích.

Prodej vstupenek: TIC Hustopeče 

Plakáty v příloze

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 1. listopadu 2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 25. října 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti