Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

MUDr. Olga Venyšová

zubař

Zubní ambulance v Popicích, MUDr.Venyšová nebude od 24.07.2017 do 28.07.2017 ordinovat z důvodu dovolené.
Zástup manželé Musilovi ve Vranovicích pouze ráno bolestivé případy.


Rozhodnutí hejtmana JMK

Nepojmenovaný 2
 • Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

  Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

  V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

  Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Obec Popice

znakoznamuje občanům na ulici Nová, že od pondělí 10. července začínají stavební a zemní práce na úpravě vozovky. Od rodinného domu čp. 343 (Krajčovi) až k bytovému domu čp. 372 bude vozovka uzavřena. Nebude možné parkovat na svých obvyklých místech. Prosím využijte k parkování vozidel po dobu stavby protější park na ulici Lipová.

Stavební práce by měly být ukončeny 31. srpna 2017.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - 5. - 7.10.2017 Burčákové slavnosti - viz příloha

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středu 2. srpna 2017

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ
a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné  pytle za  prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 2. srpna 2017

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

ČOV Strachotín, Popice

čov

oznamuje občanům zasedání členské schůze ČOV Strachotín, Popice, které se koná ve čtvrtek 20. července od 18:00 na obecním úřadě ve Strachotíně.

Program v přiloženém souboru.

MUDr. Bartlová

lékař

MUDr. Bartlová - z důvodu zástupu v ordinaci ve Velkých Němčicích bude v týdnu od 17.7. do 21.7. změna provozní doby Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek do 12.00. Středa zůstává nezměněna 12.00 – 18.00.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti